Лауреат I степени - Воронин Спиридон ( преп. Горбач Т.В.,конц. Мартыненко В.В.)

Дипломант I степени - Воронина Софья ( преп. Горбач Т.В.,конц. Мартыненко В.В.)

Дипломант I степени - Акобджанян Валерия ( преп.Горбач Т.В.,конц.Мартыненко В.В.)