I место - Климов Костя (преп. Шоф Н.А.)

III место - Дежнёва Екатерина (преп. Шоф Н.А.)