I место - Шапошникова Дарья (преп. Новоселова Н.М., конц. Анкинович Т.Ю.)

I место - Кожахметова Амира (преп. Новоселова Н.М., конц. Анкинович Т.Ю.)

II место - Юрлова Анастасия (преп. Новоселова Н.М., конц. Анкинович Т.Ю.)

III место - Токмеилов Айхан (преп. Новоселова Н.М., конц. Анкинович Т.Ю.)