I место - Шикина Алиса (преп. Кузьмова Е.С.)

I место - Погребняк Полина (преп. Кузьмова Е.С.)

II место - Дочия Давид (преп. Кузьмова Е.С.)

II место - Самойленко Варвара (преп. Кузьмова Е.С.)

III место - Хохрякова Алина (преп. Кузьмова Е.С.)

Дипломант - Коноплева Эвелина (преп. Кузьмова Е.С.)

Дипломант- Машкина Ксения (преп. Кузьмова Е.С.)

Дипломант - Гуржий Вероника (преп. Кузьмова Е.С.)

Дипломант - Батурина Василиса ( преп. Краснопевцева Е.В.)