I место - Нешатаева Стефани ( преп. Корчевая А.А.)

I место - Чеботова Ольга (преп. Моисеенко Ю.А.) 

II место - Гуржий Вероника (преп. Моисеенко Ю.А.)